Lập trình

Cài đặt PHP – MySQL trên Windows XP với IIS


 

1.Cài đt PHP trên windows vi IIS 5.0+ :

– Sau đây mình s trình bày cho các bn nhng cách cài trên IIS / Windows

– Trứớc tiên đ cài đt thì các bn nên ti v máy ca mình php5 http://www.php.net và mysql 4.1 http://www.mysql.com

+ php5 bn .zip

+ mysq 4.1 bn .zip

– Cài đt php5

Gii nén php5 chép tt c vào to thý mc c:/php5 .

 

đây mình s ch các bn cài 2 dng là CGI và ISAPI

 

a) Cài php trên IIS dng CGI

 

– Buc 1 : Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services

– Buc 2 : Properties -> Documents -> Add default document name

 

Nhp index.php , index.php5 : Nhp thông s này vi mc đích khi chy các folder s show index t nhng file này

 

– Bứớc 3 : Home Directory : Chnh các thông s theo đây :

+ Execute permissions : chn Scipts and exe …

+ Configurations-> Mappings -> Add :

++ Executable : chn file php-win.exe hoc php-cgi.exe trong thý mc c:/php5

++ Extension : .php : s chy php vi cái file có đuôi là php , nếu các bn mun php chy vi đýôi khác thì có th set khác .

++ Limit To : GET,POST

++ 2 ô check box kia , check luôn .

 

b) Cài php trên IIS dng ISAPI

 

– Buc 1 : Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services

– Buc 2 : Properties -> Documents -> Add default document name

Nhp index.php , index.php5 : Nhp thông s này vi mc đích khi chy các folder s show index t nhng file này

– Bứớc 3 : Home Directory : Chnh các thông s theo đây :

+ Execute permissions : chn Scipts and exe …

+ Configurations-> Mappings -> Add :

++ ISAPI Filter : chn file php5isapi.dll trong thý mc c:/php5

++ Executable : chn file php5isapi.dll trong thý mc c:/php5

++ Extension : .php : s chy php vi cái file có đuôi là php , nếu các bn mun php chy vi đýôi khác thì có th set khác .

++ Limit To : GET,POST

++ 2 ô check box kia , check luôn .

 

Sau khi hoàn tt , copy file php.ini vô thư mc system ca windows . Cu hình như sau

 

– B du ; trứớc dòng “error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE”

– Set display_errors = On , log_errors = Off , register_globals = On

– Còn nhng dòng như ;extension=php_bz2.dll , ;extension=php_cpdf.dll … là thư vin nào s s dng . Nếu bn mun dùng các hàm ca mysql thì b du ; trứơc extension=php_mysql.dll , dùng gd2 thì b du ; trước extension=php_gd2.dll. đây mình s dùng mysql và gd2 nên s b du ; trước 2 dòng đó .

 

Tuỳ theo nhu cu ca người s dng mà dùng thư vin nào .

 

Lýu ý : nếu dùng php_mysql.dll thì copy file c:/php5/libmysql.dll vô thư mc System32 ca windows

 

Ngoài ra các bn có th đc hứơng dn ca php v php.ini , đ cu hình cho php ti ưu nht .

 

2.Cài đt Mysql4.1

 

Gii nén , copy vào thý mc c:/mysql . Đ chy mysql , các bn vào thư mc c:/mysq/bin/winmyadmin.exe

Advertisements

One thought on “Cài đặt PHP – MySQL trên Windows XP với IIS

  1. I completely agree with the above comment, the internet is with a doubt growing into the most important medium of communication across the globe and its due to sites like this that ideas are spreading so quickly. Yours trully, Keri.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s