Lập trình

Cài đặt PHP – MySQL trên Windows XP với IIS


 

1.Cài đt PHP trên windows vi IIS 5.0+ :

– Sau đây mình s trình bày cho các bn nhng cách cài trên IIS / Windows

– Trứớc tiên đ cài đt thì các bn nên ti v máy ca mình php5 http://www.php.net và mysql 4.1 http://www.mysql.com

+ php5 bn .zip

+ mysq 4.1 bn .zip

– Cài đt php5

Gii nén php5 chép tt c vào to thý mc c:/php5 .

 

đây mình s ch các bn cài 2 dng là CGI và ISAPI

 

a) Cài php trên IIS dng CGI

 

– Buc 1 : Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services

– Buc 2 : Properties -> Documents -> Add default document name

 

Nhp index.php , index.php5 : Nhp thông s này vi mc đích khi chy các folder s show index t nhng file này

 

– Bứớc 3 : Home Directory : Chnh các thông s theo đây :

+ Execute permissions : chn Scipts and exe …

+ Configurations-> Mappings -> Add :

++ Executable : chn file php-win.exe hoc php-cgi.exe trong thý mc c:/php5

++ Extension : .php : s chy php vi cái file có đuôi là php , nếu các bn mun php chy vi đýôi khác thì có th set khác .

++ Limit To : GET,POST

++ 2 ô check box kia , check luôn .

 

b) Cài php trên IIS dng ISAPI

 

– Buc 1 : Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Information Services

– Buc 2 : Properties -> Documents -> Add default document name

Nhp index.php , index.php5 : Nhp thông s này vi mc đích khi chy các folder s show index t nhng file này

– Bứớc 3 : Home Directory : Chnh các thông s theo đây :

+ Execute permissions : chn Scipts and exe …

+ Configurations-> Mappings -> Add :

++ ISAPI Filter : chn file php5isapi.dll trong thý mc c:/php5

++ Executable : chn file php5isapi.dll trong thý mc c:/php5

++ Extension : .php : s chy php vi cái file có đuôi là php , nếu các bn mun php chy vi đýôi khác thì có th set khác .

++ Limit To : GET,POST

++ 2 ô check box kia , check luôn .

 

Sau khi hoàn tt , copy file php.ini vô thư mc system ca windows . Cu hình như sau

 

– B du ; trứớc dòng “error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE”

– Set display_errors = On , log_errors = Off , register_globals = On

– Còn nhng dòng như ;extension=php_bz2.dll , ;extension=php_cpdf.dll … là thư vin nào s s dng . Nếu bn mun dùng các hàm ca mysql thì b du ; trứơc extension=php_mysql.dll , dùng gd2 thì b du ; trước extension=php_gd2.dll. đây mình s dùng mysql và gd2 nên s b du ; trước 2 dòng đó .

 

Tuỳ theo nhu cu ca người s dng mà dùng thư vin nào .

 

Lýu ý : nếu dùng php_mysql.dll thì copy file c:/php5/libmysql.dll vô thư mc System32 ca windows

 

Ngoài ra các bn có th đc hứơng dn ca php v php.ini , đ cu hình cho php ti ưu nht .

 

2.Cài đt Mysql4.1

 

Gii nén , copy vào thý mc c:/mysql . Đ chy mysql , các bn vào thư mc c:/mysq/bin/winmyadmin.exe

Advertisements

2 thoughts on “Cài đặt PHP – MySQL trên Windows XP với IIS

  1. I completely agree with the above comment, the internet is with a doubt growing into the most important medium of communication across the globe and its due to sites like this that ideas are spreading so quickly. Yours trully, Keri.

  2. Pingback: Homepage

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s