Lập trình

[PDF]Pro RESTful APIs

Book information

 • Author: Sanjay Patni
 • ISBN-10: 148422664X
 • Year: 2017
 • Pages: 126
 • Language: English

Description

Discover the RESTful technologies, including REST, JSON, XML, JAX-RS web services, SOAP and more, for building today’s microservices, big data applications, and web service applications. This book is based on a course the Oracle-based author is teaching for UC Santa Cruz Silicon Valley which covers architecture, design best practices and coding labs.

Pro RESTful APIs: Design gives you all the fundamentals from the top down: from the top (architecture) through the middle (design) to the bottom (coding). This book is a must have for any microservices or web services developer building applications and services.

What You’ll Learn

 • Discover the key RESTful APIs, including REST, JSON, XML, JAX, SOAP and more
 • Use these for web services and data exchange, especially in today’s big data context Harness XML, JSON, REST, and JAX-RS in examples and case studies
 • Apply best practices to your solutions’ architecture

Who This Book Is For

 • Experienced web programmers and developers.

⇒Link: http://123link.pw/CTYyE9iZ

Advertisements
Lập trình

7 library/tool nên biết khi bắt đầu Machine Learning/Deep Learning trên Python

Bạn đọc thân mến, những dòng dưới đây được tôi cố công dịch lại từ series 「Pythonで始める機械学習入門」(tạm dịch là: Getting Started with Machine Learning by Python), do đó lời văn, từ ngữ sẽ có đôi chỗ khó hiểu, mà vì chính tôi cũng đang học tập bộ môn này, nên sẽ có những thuật ngữ mà bây giờ tôi tạm thời chưa hiểu nó là gì. Dẫu sao thì việc dịch lại, hiệu đính cũng sẽ khắc thêm một lần nhớ cho tôi, nên mong bạn đọc rộng lòng lượng thứ.

Ngôn ngữ lập trình Python được sử dụng một cách rộng rãi trong lĩnh vực Machine Learning, và gần đây, do sự thịnh hành của Machine Learning/Deep Learning mà số lượng người dùng cũng tăng lên. Tuy nhiên, cũng có nhiều người, mặc dù có hứng thú với lĩnh vực này, và cũng muốn tự mình thử nhưng không biết sẽ cần bắt đầu từ đâu. Vì vậy mà trong loạt bài này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn những library/tool quan trọng để thực hành machine learning bằng Python.

Dưới đây là 7 library/tool quan trọng mà tôi muốn giới thiệu:

 1. Numpy/Scipy: thư viện tính toán số học cơ bản.
 2. Matplotlib: thư viện dùng để vẽ đồ thị, biểu đồ, v.v…
 3. Jupyter Notebook: Web editor, có thể vừa thực thi vừa confirm kết quả.
 4. Pandas: thư viện xử lý lượng lớn data nhanh chóng.
 5. Scikit-Learn: thư viện chuẩn dành cho Machine Learning của Python.
 6. Gensim: thư viện xử lý ngôn ngữ tự nhiên chuyên biệt về topic model.
 7. TensorFlow: engine/library được phát triển bởi Google dành cho Deep Learning.

Continue reading “7 library/tool nên biết khi bắt đầu Machine Learning/Deep Learning trên Python”

Lập trình · Phần cứng - Thiết bị số · RaspberryPi

[RaspberryPi] Cài đặt ban đầu & sử dụng

Gần đây, để phục vụ cho việc học và thực hành GE Predix Exam, tôi đã thử mua một bộ starter kit Raspberry Pi3. Nhân tiện, để không quên mục đích của mình, tôi viết ra đây những tutorial này, để giúp ai đó chưa có điều kiện tổng hợp thông tin, thì có thể xem và làm theo, và để tôi cũng nhớ lại những gì mình đã làm nữa.

Dự định của tôi rất đơn giản, tôi sẽ sử dụng Raspberry Pi như một thiết bị IoT đơn giản, có thể đo đạc nhiệt độ, độ ẩm, v.v… , rồi gửi những dữ liệu đó lên cloud. Ở phía cloud, tôi sẽ dùng một thư viện nào đó, để phân tích thông tin, phục vụ cho máy học. (chỗ này thì chưa nghĩ xa hơn nữa đâu).

Mục đích của tôi chỉ đơn giản là vậy, và tôi cũng không rõ có làm được không, nhưng dù sao nghĩ ra cái để làm thì mới giải quyết được những bài toán còn lại.

Continue reading “[RaspberryPi] Cài đặt ban đầu & sử dụng”

Book · Lập trình

Tổng hợp ebook ngôn ngữ lập trình

Nhân tiện việc sắp xếp lại toàn bộ tài liệu, mình đã upload một phần trong kho ebook về lập trình cho các bạn có nhu cầu, thiết nghĩ cũng là một cách backup trên cloud phòng khi cần dùng đến.

Dưới đây là danh sách các loại tài liệu mà mình đã upload (sẽ còn bổ sung trong thời gian tới): Continue reading “Tổng hợp ebook ngôn ngữ lập trình”

Lập trình · Linux

How to install Python 2.7 and 3.3 on CentOS 6

CentOS 6.2 and 6.3 ships with Python 2.6.6. You can manually install Python 2.7 and Python 3.3 but you must be careful to leave the system version alone. Several critical utilities, for example yum, depend on Python 2.6.6 and if you replace it bad things will happen.

Below are the steps necessary to install Python 2.7.3 and Python 3.3.0 without touching the system version of Python. The procedure is exactly the same for both versions except for the filenames. People have reported that this also works for CentOS 5.8 but I haven’t tested that. Execute all the commands below as root either by logging in as root or by using sudo.

Install development tools

In order to compile Python you must first install the development tools and a few extra libs. The extra libs are not strictly needed to compile Python but without them your new Python interpreter will be quite useless.

# yum groupinstall "Development tools"
# yum install zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-devel readline-devel tk-devel

Download and install Python

It is critical that you use make altinstall below. If you use make install you will end up with two different versions of Python in the filesystem both named python. This can lead to problems that are very hard to diagnose.

Download and install Python 2.7.3

# wget http://python.org/ftp/python/2.7.3/Python-2.7.3.tar.bz2
# tar xf Python-2.7.3.tar.bz2
# cd Python-2.7.3
# ./configure --prefix=/usr/local
# make && make altinstall Continue reading "How to install Python 2.7 and 3.3 on CentOS 6" 
Lập trình

Sử dụng Web Developer Tools của Firefox

Web Developer Tools của Firefox là một công cụ mạnh mẽ cho phép các lập trình viên kiểm tra trang web, thực hiện mã JavaScript, xem thông tin HTTP request và các thông điệp khác. Từ Firefox 10, công cụ này được bổ sung thêm Inspector và cập nhật Scratchpad.

Với những tính năng mới mẻ, kết hợp với add-on Firebug, Firefox sẽ trở thành môi trường lý tưởng để các nhà phát triển web thử nghiệm, kiểm tra sản phẩm của mình. Tất cả đều ở trong menu Tool > Web Developer.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng lướt qua những tính năng của bộ công cụ này.

Continue reading “Sử dụng Web Developer Tools của Firefox”

Book · Lập trình

[Book] O’Reilly – jQuery Mobile

jQuery MobileBook Description

Native apps have distinct advantages, but the future belongs to mobile web apps that function on a broad range of smartphones and tablets. Get started with  Mobile, the touch-optimized framework for creating apps that look and behave consistently across many devices. This concise book provides , and  code examples, screen shots, and step-by-step guidance to help you build a complete working app with  Mobile.

If you’re already familiar with the jQuery  library, you can use your existing skills to build cross-platform mobile web apps right now. This book shows you how.

 • Get a high-level overview of jQuery Mobile: how it works and how to use it
 • Learn about paging and navigation, including dialogs,  content, and history
 • Employ jQuery Mobile’s extensive event  to create rich interactions
 • Work with toolbars, buttons, lists, forms, and other UI elements
 • Create a variety of visual designs with jQuery Mobile’s sophisticated theming 
 • Use the jQuery Mobile API for finer control over elements and interactions
 • Put everything together and build a mobile app from start to finish