Lưu trữ

Archive for the ‘Lập trình’ Category

Tổng hợp ebook ngôn ngữ lập trình

Nhân tiện việc sắp xếp lại toàn bộ tài liệu, mình đã upload một phần trong kho ebook về lập trình cho các bạn có nhu cầu, thiết nghĩ cũng là một cách backup trên cloud phòng khi cần dùng đến.

Dưới đây là danh sách các loại tài liệu mà mình đã upload (sẽ còn bổ sung trong thời gian tới): Xem chi tiết…

How to install Python 2.7 and 3.3 on CentOS 6

CentOS 6.2 and 6.3 ships with Python 2.6.6. You can manually install Python 2.7 and Python 3.3 but you must be careful to leave the system version alone. Several critical utilities, for example yum, depend on Python 2.6.6 and if you replace it bad things will happen.

Below are the steps necessary to install Python 2.7.3 and Python 3.3.0 without touching the system version of Python. The procedure is exactly the same for both versions except for the filenames. People have reported that this also works for CentOS 5.8 but I haven’t tested that. Execute all the commands below as root either by logging in as root or by using sudo.

Install development tools

In order to compile Python you must first install the development tools and a few extra libs. The extra libs are not strictly needed to compile Python but without them your new Python interpreter will be quite useless.

# yum groupinstall "Development tools"
# yum install zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-devel readline-devel tk-devel

Download and install Python

It is critical that you use make altinstall below. If you use make install you will end up with two different versions of Python in the filesystem both named python. This can lead to problems that are very hard to diagnose.

Download and install Python 2.7.3

# wget http://python.org/ftp/python/2.7.3/Python-2.7.3.tar.bz2
# tar xf Python-2.7.3.tar.bz2
# cd Python-2.7.3
# ./configure --prefix=/usr/local
# make && make altinstall Xem chi tiết...

Sử dụng Web Developer Tools của Firefox

Web Developer Tools của Firefox là một công cụ mạnh mẽ cho phép các lập trình viên kiểm tra trang web, thực hiện mã JavaScript, xem thông tin HTTP request và các thông điệp khác. Từ Firefox 10, công cụ này được bổ sung thêm Inspector và cập nhật Scratchpad.

Với những tính năng mới mẻ, kết hợp với add-on Firebug, Firefox sẽ trở thành môi trường lý tưởng để các nhà phát triển web thử nghiệm, kiểm tra sản phẩm của mình. Tất cả đều ở trong menu Tool > Web Developer.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng lướt qua những tính năng của bộ công cụ này.

Xem chi tiết…

[Book] O’Reilly – jQuery Mobile

jQuery MobileBook Description

Native apps have distinct advantages, but the future belongs to mobile web apps that function on a broad range of smartphones and tablets. Get started with  Mobile, the touch-optimized framework for creating apps that look and behave consistently across many devices. This concise book provides , and  code examples, screen shots, and step-by-step guidance to help you build a complete working app with  Mobile.

If you’re already familiar with the jQuery  library, you can use your existing skills to build cross-platform mobile web apps right now. This book shows you how.

  • Get a high-level overview of jQuery Mobile: how it works and how to use it
  • Learn about paging and navigation, including dialogs,  content, and history
  • Employ jQuery Mobile’s extensive event  to create rich interactions
  • Work with toolbars, buttons, lists, forms, and other UI elements
  • Create a variety of visual designs with jQuery Mobile’s sophisticated theming 
  • Use the jQuery Mobile API for finer control over elements and interactions
  • Put everything together and build a mobile app from start to finish

Cuộc thi FE mùa thu 2011

Chứng chỉ FE là viết tắt của Fundamentals of Engineering Certification là một chuẩn cơ bản dành cho Kỹ sư CNTT của Nhật.

Tại Việt Nam, chuẩn này được đưa vào áp dụng từ năm 2002, và có chỉnh sửa để thích nghi với điều kiện thực tế CNTT của Việt Nam, do cơ quan chủ quản VITEC quản lý, cũng như tổ chức sát hạch, cấp bằng.

FE là chuẩn đầu tiên trong hệ thống các chuẩn của JITEC (Nhật Bản). Kiến thức của kỳ thi FE khá dàn trải, bao quát hầu hết kiến thức mà một Kỹ sư CNTT cần nắm vững, tuy nhiên nó không đi sâu vào một vấn đề nào cả.

Các thông tin về kỳ thi, điểm đăng ký, lệ phí tham khảo ở: http://www.vitec.org.vn/

Dưới đây là một số tài liệu ôn luyện FE: http://www.mediafire.com/?0jdrzqfczo801

Password (neu co): www.it3hut.info

NetBeans IDE 6.9 RC1 được phát hành

NetBeans IDE là một công cụ lập trình được tích hợp sẵn môi trường phát triên cho Windows, Linux, Solaris và Mac OS. Dự án NetBeans bao gồm một IDE mã nguồn mở và nền tảng ứng dụng cho phép các nhà phát triển có thể phát triển nhanh ứng dụng trên nền tảng Java, cũng như JavaFX, PHP, JavaScript, và Ajax, Ruby, Groovy và C/C++.v.v… Dự án NetBeans được hỗ trợ bởi một cộng đồng rộng lớn, cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn và các gói hỗ trợ.

NetBeans IDE giới thiệu công cụ Composer JavaFX, một công cụ trực quan để xây dựng các ứng dụng JavaFX GUI, tương tự như Swing GUI cho Java SE. Các điểm nổi bật trong NetBeans 6.9 bao gồm: khả năng tương thích NetBeans OSGi cho nền tảng ứng dụng NetBeans, và hỗ trợ phát triển bộ  OSGi với Maven; hỗ trợ JavaFX SDK 1.3, PHP Zen framework, Ruby trên Rails 3.0; cũng như các cải tiến cho trình soạn thảo Java, sửa lỗi Java, v.v…


Hoàng Hải

Thiết kế UML với Enterprise Architect

Phân tích thiết kế hệ thống theo Hướng đối tượng hay lập trình hướng đối tượng đang là một lỗi đi hiện đại trong thời điểm này. Bởi vậy ngôn ngữ mô hình hóa UML cũng là một chuẩn được dùng phổ biến. Enterprise Architect là một phần mềm nổi bật trong lĩnh vực thiết kế mô hình UML.

 

 

Click vào đây để tải về bản đầy đủ

%d bloggers like this: