Book

[Ebook] Luyện lý trí – Nguyễn Hiến Lê

8935077148022Hồi còn học đại học, có lần kiếm đâu được trang web của một tiến sĩ người Việt ta làm trong ngành Y ở mãi tận Úc Châu, tôi thích thú lắm. Điều làm tôi thích thú nhất là ông ấy có đề cập đến khái niệm “phương pháp luận khoa học”.  Hồi đó thì tôi không có hiểu cụm từ đó, mà trong trường hình như cũng không có dạy (hoặc tiết học đó tôi nghĩ cũng không biết chừng). Tôi có gửi mail cho ông ấy, hỏi về khái niệm này, và làm sao để sinh viên nước ta ai cũng có thể học được cái kiến thức ấy. Thế nhưng cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn chưa nhận được mail trả lời (cũng phải đến 8, 9 năm có lẻ).

Giáo trình chuyên ngành thì tôi nghĩ là nhiều, mà thử tìm thì quả là nhiều thật, nhưng với người ngoại đạo như phần đông quần chúng, thì mấy sách đó không có dùng được. Gần đây, tôi có mua thử cái máy đọc sách Kindle, cũng từ lúc đó mà hứng thú tìm kiếm sách vở của tôi lại tăng lên. Thật tình cờ, tôi lại tìm được cuốn Luyện lý trí của cố nhà văn Nguyễn Hiến Lê. Nghĩ chừng cuốn này có thể giúp ích gì đó, không ngờ lại đụng lại vấn đề mà năm xưa tôi đã thử tìm hiểu. Vốn dĩ đã thích cách hành văn của bác Lê từ cuốn Lịch sử thế giới, rồi Quẳng gánh lo đi và vui sống, cuốn này tôi lại càng thấy thích thú hơn nữa. Vấn đề khó hiểu, khô khan như vậy mà qua lời của bác, thực sự rất dễ hiểu. Giá hồi đại học mà được đọc cuốn này, thì đã có thể tự trả lời được câu hỏi ở trên rồi. Nhưng sự học chưa bao giờ là muộn, nên nay xin phép được đăng lên đây, để quần chúng nhân dân có thể tiếp cận. Continue reading “[Ebook] Luyện lý trí – Nguyễn Hiến Lê”

Advertisements
Book · Lập trình

Tổng hợp ebook ngôn ngữ lập trình

Nhân tiện việc sắp xếp lại toàn bộ tài liệu, mình đã upload một phần trong kho ebook về lập trình cho các bạn có nhu cầu, thiết nghĩ cũng là một cách backup trên cloud phòng khi cần dùng đến.

Dưới đây là danh sách các loại tài liệu mà mình đã upload (sẽ còn bổ sung trong thời gian tới): Continue reading “Tổng hợp ebook ngôn ngữ lập trình”

Book · Lập trình

[Book] O’Reilly – jQuery Mobile

jQuery MobileBook Description

Native apps have distinct advantages, but the future belongs to mobile web apps that function on a broad range of smartphones and tablets. Get started with  Mobile, the touch-optimized framework for creating apps that look and behave consistently across many devices. This concise book provides , and  code examples, screen shots, and step-by-step guidance to help you build a complete working app with  Mobile.

If you’re already familiar with the jQuery  library, you can use your existing skills to build cross-platform mobile web apps right now. This book shows you how.

  • Get a high-level overview of jQuery Mobile: how it works and how to use it
  • Learn about paging and navigation, including dialogs,  content, and history
  • Employ jQuery Mobile’s extensive event  to create rich interactions
  • Work with toolbars, buttons, lists, forms, and other UI elements
  • Create a variety of visual designs with jQuery Mobile’s sophisticated theming 
  • Use the jQuery Mobile API for finer control over elements and interactions
  • Put everything together and build a mobile app from start to finish