Lập trình

Thiết kế UML với Enterprise Architect

Phân tích thiết kế hệ thống theo Hướng đối tượng hay lập trình hướng đối tượng đang là một lỗi đi hiện đại trong thời điểm này. Bởi vậy ngôn ngữ mô hình hóa UML cũng là một chuẩn được dùng phổ biến. Enterprise Architect là một phần mềm nổi bật trong lĩnh vực thiết kế mô hình UML.

 

 

Click vào đây để tải về bản đầy đủ

Advertisements
Miscellaneous

Một số tool lập trình Assembly trên MIPS

Kì này mình phải học cái môn này (KTMT), tuy cái lập trình trên MIPS chỉ là một phần nhỏ, nhưng thấy nó cũng hay hay nên bỏ thời gian nghiên cứu tí chơi. Tiện có mấy tool up lên cho các bạn khỏi phải tìm mỏi mắt.

Các bạn vào đây mà DOWNLOAD về nhé

Riêng cái Mars thì phải dùng Java SE để chạy . Chúc mọi người học tập tốt.