MS Windows · Reviews

Mozilla tung Firefox 4 RC2 trước ngày ra mắt

Hôm qua, 19/03, Mozilla đã bất ngờ tung ra bản Firefox 4.0 RC2, mặc dù ngày ra mắt bản chính thức vẫn ấn định vào 22/03 tới. Đây được coi là một bước đi thận trọng của Mozilla, nhằm thăm dò người dùng trước khi chính thức phát hành. Thực tế là Firefox 4 đã được kỳ vọng rất nhiều, từ phía nhà phát triển cũng như người dùng.

Firefox 4 RC2 sẽ không khác bản chính thức là bao nhiêu, nếu có chỉ là những thay đổi về xử các lỗi tiềm ẩn. Vẫn giữ giao diện thoáng như bản beta trước đây, và quản lý RAM tốt hơn bằng việc chỉ load những tab mà người dùng thực sự dùng đến.Các tab khác sẽ ở trạng thái chờ. Trong khi thử nghiệm, Firefox 4 RC2 cũng tiêu tốn ít RAM hơn các phiên bản tiền nhiệm.

Giao diện của Firefox, Google Chrome và IE9 có phần giống nhau

Continue reading “Mozilla tung Firefox 4 RC2 trước ngày ra mắt”

Advertisements
CCNA

CCNA 1 – V4.0 – Test module – Chapter 03

CCNA 1 – Test Module – Chapter 03
(Phần màu đỏ là trả lời)
 1. What application layer protocol is commonly used to support for file transfers between a client and a server?
  1. HTML
  2. HTTP
  3. FTP
  4. Telnet
 2. What are two forms of application layer software? (Choose two.)
  1. Applications
  2. Diaglogs
  3. Requests
  4. Services
  5. Syntax
 3. A network administrator is designing a network for a new branch office of twenty-five users. What are the advantages of using a client-server model? (Choose two.)
  1. centralized administration
  2. does not require specialized software
  3. security is easier to enforce
  4. lower cost implementation
  5. provides a single point of failure
 4. What is the purpose of resource records in DNS?
  1. temporarily holds resolved entries
  2. used by the server to resolve names
  3. sent by the client to the server during a query
  4. passes authentication information between the server and client Continue reading “CCNA 1 – V4.0 – Test module – Chapter 03”
CCNA

CCNA 1 – V4.0 – Test Module – Chapter 02

CCNA 1 V4.0 – Test module – Chapter 2

(Màu đỏ là đáp án đúng)

 1. Which statements correctly identify the role of intermediary devices in the network? (Choose three.)
  1. determine pathways for data
  2. initiate data communications
  3. retime and retransmit data signals
  4. originate the flow of data
  5. manage data flows
  6. final termination point for data flow
 2. Select the statements that are correct concerning network protocols. (Choose three.)
  1. define the structure of layer specific PDU’s
  2. dictate how to accomplish layer functions
  3. outline the functions necessary for communications between layers
  4. limit the need for hardware compatibility
  5. require layer dependent encapsulations
  6. eliminate standardization among vendors

  Continue reading “CCNA 1 – V4.0 – Test Module – Chapter 02”